Kolęda 2022/23

Kolęda 2022/23

Czym jest KOLĘDA, czyli duszpasterskie odwiedziny rodzin Parafii?

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości. Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian.

Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m. in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał" (Łk 10, 1-12).

Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim: "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" (kan. 529 § l KPK).

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie "kolędą" zawiera w sobie bogactwo znaków i treści.

Piękna i głęboka jest treść śpiewanych tradycyjnie kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzonym Bożego Syna, który chce być "Bogiem z nami". Otwierając drzwi domu, mieszkania, by zaprosić Emmanuela, by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie i w każdym sercu.

Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Bogate w treści są modlitwy kapłana o błogosławieństwo dla mieszkańców, np.: "Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa". Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.

Niestety zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Co oznaczają litery: C+M+B? Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: "Christus Multorum Benefactor", czyli: "Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą". Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: "Christus Mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu".

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.

 

Dobrze, jeśli to tylko możliwe, żeby w odwiedzinach kolędowych brała udział cała rodzina.

Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie.

Na stole powinno leżeć Pismo św., krzyż, świece, woda święcona i kropidło.

Każda parafia prowadzi kartoteki swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta kartoteka była uzupełniana przez kapłana na kolędzie.

Dla księży jest to też okazja poznania indywidualnych uwarunkowań życiowych poszczególnych rodzin, rozeznania w możliwościach i potrzebach swoich parafian. Odwiedziny rodzin w ich własnym mieszkaniu, na prywatnym, domowym gruncie, są niepowtarzalną okazją do poznania ich życia.

Z drugiej strony dla świeckich jest to także wielka szansa! Księża zwykle robią, co mogą, by jak najlepiej odprawić kolędę w możliwie największej liczbie rodzin. To doskonała i chyba jedyna w swoim rodzaju okazja, by postawić księdzu jakieś pytanie, poprosić o opinię na interesujący nas temat, wyrazić swoje wątpliwości i niepokój, zaproponować jakiś pomysł czy praktyczną inicjatywę duszpasterską. Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty duszpasterskiej, może zawsze skontaktować się osobiście lub telefonicznie z duszpasterzem, aby umówić się na kolędę w innym dogodnym terminie.

Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego!

Plan kolędy 2022/23

3 XII 2022 - od 10.00 - Brożka 7, 5, 3, 1 (ks. Andrzej)

4 XII 2022 - od 14.00 - Brożka 14, 16, 18, 20 (ks. Andrzej)

4 XII 2022 - od 14.00 - Popiołka 3, 5 (ks. Paweł)

10 XII 2022 - od 10.00 - Popiołka 1, 8, 10 (ks. Andrzej)

10 XII 2022 - od 9.00 - Kossak-Szatkowskiej 16, 20, 27 (ks. Paweł)

11 XII 2022 - od 14.00 - Kossak-Szatkowskiej 14 (ks. Andrzej)

11 XII 2022 - od 14.00 - Morcinka 7, 9 (ks. Paweł)

17 XII 2022 - od 9.00 - Widokowa, Hallera (od sklepu do ul. Orzeszkowej) (ks. Andrzej)

17 XII 2022 - od 10.00 - Hallera 86-130, Orla (ks. Paweł)

18 XII 2022 - od 14.00 - Brożka 22, 24 (ks. Andrzej)

18 XII 2022 - od 14.00 - Brożka 9, 11, 13 (ks. Paweł)

27 XII 2022 - od 9.30 - Słowicza (jedna strona), Wronia, Krucza, Sowia (ks. Andrzej)

27 XII 2022 - od 9.30 - Odległa, Puńcowska (Czernikówka) (ks. Paweł)

28 XII 2022 - od 9.30 - Słowicza (druga strona) Jaskółcza, Sokola, Kukułcza, Przepiórcza, Łabędzia, Bociania, Żurawia (ks. Andrzej)

28 XII 2022 - od 9.30 - Morcinka 3, 5 (ks. Paweł)

29 XII 2022 - od 9.30 - Popiołka 12, 14, 16 (ks. Andrzej)

29 XII 2022 - od 9.30 - Kargera, Morcinka 1 (ks. Paweł)

30 XII 2022 - od 9.30 - Popiołka 2, 4, 6 (ks. Andrzej)

30 XII 2022 - od 9.30 - Popiołka 7, 9, 11, 13 (ks. Paweł)

 

2 I 2023 - od 16.00 - Brożka 23 (ks. Andrzej)

2 I 2023 - od 15.00 - Brożka 15 (ks. Paweł)

3 I 2023 - od 16.00 - Hallera 121-169 (ks. Andrzej)

3 I 2023 - od 15.00 - Kossak-Szatkowskiej 10 (ks. Paweł)

4 I 2023 - od 15.00 - Jasna, Miła (ks. Andrzej)

4 I 2023 - od 15.00 - Kossak-Szatkowskiej 8 (ks. Paweł)

5 I 2023 - od 15.00 - Brożka 25 (ks. Andrzej)

5 I 2023 - od 15.00 - Brożka 6, 8, 10, 12 (ks. Paweł)

7 I 2023 - od 9.00 - Orzeszkowej (ks. Andrzej)

7 I 2023 - od 10.00 - Kossak-Szatkowskiej 12 (ks. Paweł)

8 I 2023 - od 14.00 - Jaworowa, Krótka, Stryi, Sienna (ks. Andrzej)

8 I 2023 - od 14.00 - Brożka 19, 21 (ks. Paweł)

9 I 2023 - od 16.00 - Brożka 2 (ks. Andrzej)

9 I 2023 - od 15.00 - Brożka 4 (ks. Paweł)

10 I 2023 - od 16.00 - Jastrzębia (ks. Andrzej)

10 I 2023 - od 15.00 - Dobra, Beskidzka (ks. Paweł)

11 I 2023 - od 15.00 - Puńców (Myśliwska, Rolnicza, Wielodroga) (ks. Andrzej)

11 I 2023 - od 15.00 - Brożka 17 (ks. Paweł)

14 I 2023 - od 10.00 - Kolęda dodatkowa

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00